แนวทางที่แตกต่างในการสร้างวัสดุต้านจุลชีพ

สำรวจแนวทางที่แตกต่างในการสร้างวัสดุต้านจุลชีพเมื่อเราสังเกตพฤติกรรมที่น่าสนใจจากพอลิเมอร์นี้และตัดสินใจที่จะสำรวจศักยภาพในเชิงลึกยิ่งขึ้นสิ่งที่เราค้นพบมีแนวโน้มอย่างยิ่งที่จะเป็นอาวุธทางเลือกสำหรับแนวทางที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่มีอยู่ในการต่อสู้กับเชื้อโรคที่ดื้อต่อยาซึ่งอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการตั้งค่าสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต

ซึ่งการแพร่กระจายของเชื้อโรคสามารถส่งผลกระทบร้ายแรงคุณสมบัติของยาต้านจุลชีพของโพลิเมอร์เกิดจากสถาปัตยกรรมโมเลกุลที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งดึงดูดน้ำให้อยู่ในลำดับของหน่วยทำซ้ำที่ปรับเปลี่ยนทางเคมีกับกลุ่มกรดซัลโฟนิก เมื่อจุลินทรีย์สัมผัสกับพอลิเมอร์น้ำบนพื้นผิวของจุลินทรีย์จะทำปฏิกิริยากับกลุ่มทำงานของกรดซัลโฟนิกในพอลิเมอร์ซึ่งจะสร้างสารละลายที่เป็นกรดซึ่งจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อย่างรวดเร็วสารละลายที่เป็นกรดเหล่านี้สามารถทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือน้อยลงโดยการควบคุมจำนวนกลุ่มฟังก์ชันกรดซัลโฟนิกในพอลิเมอร์